GIDS

Geneeskundestudenten In De Samenleving

Geneeskundestudenten In De Samenleving

Geneeskundestudenten In De Samenleving (GIDS) is een bureau dat studenten verbindt met de samenleving en andersom.
GIDS is een bestemmingsfonds van de Erasmus MC Foundation en valt zowel onder de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC als de Geneeskundefaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam.

Visie

“GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend te gedragen.”

De huidige samenleving vraagt om maatschappelijk betrokken artsen. Waar de arts zich vroeger primair richtte op de diagnostiek en genezing van een specifiek ziektebeeld, wordt de focus nu steeds meer verlegd naar preventie en participatie in de samenleving. Deze kentering is dan ook opgenomen in de opleidingsvisie van het Eramus MC, genaamd Erasmusarts 2030.Toekomstige artsen kunnen niet meer enkel naar de klacht van een patiënt, maar moeten ook naar zijn/haar achtergrond en leefwereld kijken. Dit vergt kennis van de diversiteit die Nederland rijk is, en vaardigheden om daarmee om te gaan. Dit is enkel te leren ín de samenleving, niet in een collegezaal. De studenten moeten dus hun blik naar buiten richten, en GIDS zal hen die mogelijkheid bieden. GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend gedragen.

Zo draagt GIDS bij aan de ontwikkeling van een generatie artsen die tijdens het afleggen van hun artseneed vol trots en vertrouwen kunnen zeggen “Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving”.

Visie

“GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend te gedragen.”

De huidige samenleving vraagt om maatschappelijk betrokken artsen. Waar de arts zich vroeger primair richtte op de diagnostiek en genezing van een specifiek ziektebeeld, wordt de focus nu steeds meer verlegd naar preventie en participatie in de samenleving. Deze kentering is dan ook opgenomen in de opleidingsvisie van het Eramus MC, genaamd Erasmusarts 2030.Toekomstige artsen kunnen niet meer enkel naar de klacht van een patiënt, maar moeten ook naar zijn/haar achtergrond en leefwereld kijken. Dit vergt kennis van de diversiteit die Nederland rijk is, en vaardigheden om daarmee om te gaan. Dit is enkel te leren ín de samenleving, niet in een collegezaal. De studenten moeten dus hun blik naar buiten richten, en GIDS zal hen die mogelijkheid bieden. GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend gedragen.

Zo draagt GIDS bij aan de ontwikkeling van een generatie artsen die tijdens het afleggen van hun artseneed vol trots en vertrouwen kunnen zeggen “Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving”.

Doelen

GIDS heeft meerdere doelen:

Brengt de samenleving en studenten op een toegankelijke wijze met elkaar in verbinding
Studenten leveren door hulp aan diverse projecten een bijdrage aan de samenleving
Studenten ontwikkelen zich op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid
Een platform zijn voor het delen van ideeën en resultaten van diverse maatschappelijke projecten
Meer over onze doelen

Partnerorganisaties

Binnen de geneeskundefaculteit werkt GIDS samen met diverse studentenorganisaties en het Querido Honours College (QHC), een extra-curriculair programma voor enthousiaste geneeskundestudenten. Daarnaast zijn er nu al verscheidene samenwerkingen met de Gemeente Rotterdam, onder andere met de afdeling Taal en Gezondheid, en andere maatschappelijke organisaties.

Het GIDS bestuur

Wij zijn vier enthousiaste geneeskundestudenten die een hart hebben voor de samenleving. Als GIDS bestuur werken wij continu aan de uitvoering en verbetering van het GIDS bureau.

Secretaris

Chayenne Chinkoe

Verder in mijn opleiding leerde ik dat er zoveel meer factoren van belang zijn voor een goede gezondheid; factoren die niet met medicijnen te behandelen zijn, maar met de juiste kennis over jouw patiënt en zijn of haar leefomgeving.

Mijn naam is Chayenne Chinkoe. Ik ben student geneeskunde aan het Erasmus MC en secretaris binnen het tweede GIDS-bestuur.
Aan het begin van mijn opleiding werd ik aan het denken gezet om mijzelf als toekomstige arts te omschrijven. Naast het zijn van een arts met passie voor haar vak, hoop(te) ik een arts te worden die betrokken is bij haar patiënten, met als doel hen zo goed mogelijk te kunnen helpen en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun gezondheid en kwaliteit van leven. Met dit idee ben ik verdergegaan in mijn opleiding en leerde ik verder in mijn opleiding dat er zoveel meer factoren van belang zijn voor een goede gezondheid; factoren die niet met medicijnen te behandelen zijn, maar met de juiste kennis over jouw patiënt en zijn of haar leefomgeving (denk aan laaggeletterdheid of een ongezonde leefstijl).
Door mij in te zetten voor GIDS hoop ik niet alleen zelf verschillende mensen en hun leefomgeving te leren kennen, maar wil ik deze unieke kans ook bieden aan mijn medestudenten met als doel het aanpakken van ongunstige factoren en het positief veranderen de gezondheid en levenskwaliteit.
Op deze manier kunnen wij nu al, samen, de gezondheid van ons medemens bevorderen en kunnen we de verkregen kennis gedurende ons gehele loopbaan blijven toepassen. Zo worden uiteindelijk continu positieve veranderingen gerealiseerd door een generatie kundige, maatschappelijk geïnteresseerde artsen!
Voorzitter

Fien Lobée

Buiten het ziekenhuis liggen de kansen om echt een verschil te maken.

Ik ben Fien Lobée, geneeskundestudent en voorzitter van het tweede GIDS-bestuur. Geneeskundestudenten kunnen veel meer uit hun studietijd halen dan alleen het halen van hun diploma. Buiten het ziekenhuis liggen de kansen om echt een verschil te maken. Daar kunnen studenten bijdragen aan waardevolle projecten om degenen die het het hardste nodig hebben te ondersteunen. Daarnaast krijgen studenten hier ook heel veel voor terug: unieke ervaringen, kennis en uitdagingen die hen later maatschappelijk bewustere artsen maken. Ik ben dankbaar dat ik via GIDS deze kans heb gekregen en ik wil andere studenten helpen om ook hun weg buiten hun bubbel te vinden. Zo wil ik mijn steentje bijdragen aan een gezondere wereld, waarin de patiënten en hun behoeftes centraal staan.
Penningmeester

Lotte van den Aardwegh

Met GIDS kunnen we verbindingen aangaan met de samenleving en met elkaar. Mijn doel is om met elkaar de wereld een stukje te veranderen, een stukje beter te maken.

Ik ben Lotte van den Aardwegh, 21 jaar en derdejaars geneeskundestudent. Tijdens de studie geneeskunde leren we veel over de werking van het lichaam, over ziekten en over behandelingen. Het ging af en toe over preventie zoals vaccinatie en voorlichting, maar er werd weinig gezegd over hoe en wanneer deze voorlichting moet worden gegeven. We leren niet dat wanneer er taalbarrières of andere barrières zijn, mensen die voorlichting niet eens ontvangen of begrijpen!
Als geneeskundestudenten en later als arts hebben we een verantwoordelijkheid die verder gaat dan het ziekenhuis. De gezondheid van mensen begint namelijk in de samenleving en dat is dus waar wij al een rol moeten spelen. Door de stad in te gaan, dragen we niet alleen een steentje bij aan de samenleving, maar als student is dit ook waardevol voor je eigen ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat je allerlei mensen ontmoet die later ook op je pad kunnen komen als patiënt. Ten slotte is GIDS ook een manier om je eigen wereld te vergroten en je bubbel uit te gaan.
Na de middelbare school heb ik een tussenjaar genomen, omdat ik juist mijn bubbel uit wilde gaan. In die tijd heb ik tien maanden gereisd waarvan ik een periode in Papoea-Nieuw-Guinea was. Daar heb ik gezien wat voor impact medische hulp kan hebben. Op de meest afgelegen plekken hebben we behalve (acute) medische zorg ook onderwijs gegeven over persoonlijke hygiëne zoals handenwassen en tanden poetsen, het belang van schoon drinkwater en hoe insectenbeten behandeld moeten worden. Deze dingen waren dus gefocust op de preventie van ziekte. Papoea is uiteraard een heel ander land dan Nederland en dan Rotterdam, maar het principe van naar mensen toegaan en verbindingen aangaan is hetzelfde.
Met GIDS kunnen we verbindingen aangaan met de samenleving en met elkaar. Mijn doel is om de wereld een stukje te veranderen, een stukje beter te maken.
Vice Voorzitter

Elzahra Elkawafi

Een patiënt is een persoon; een leven waarbij er veel verschillende factoren spelen naast de ziekte zelf.

Mijn naam is Elzahra Elkawafi en ik ben de vice voorzitter van GIDS.
Tijdens de Corona pandemie merkte ik hoe complex medische vraagstukken kunnen zijn. Het ging niet alleen maar om een ziekte maar om maatschappelijk, economische en sociale vraagstukken die een forse impact hadden op iedere individu.
Als geneeskundestudent studeer je over de wetenschappelijke aspecten van gezondheid en ziektes zoals pathogenese, prognose en behandeling. Maar uiteindelijk ga je een patiënt behandelen. Een patiënt is een persoon; een leven waarbij er veel verschillende factoren spelen naast de ziekte zelf. Factoren die uiteindelijk ook een effect zullen hebben op het volgen van medische adviezen. Iemand kan bijvoorbeeld medicatie niet goed innemen omdat diegene de bijsluiter niet begrijpt. En voor sommige is gezond eten onmogelijk omdat het financieel niet haalbaar is. Kortom, er speelt veel meer in een leven van een patiënt dan alleen zijn gezondheid.
Om een zo goed mogelijke arts te zijn dien je dus bewust te zijn van de verschillende maatschappelijke factoren die de gezondheid van jouw toekomstige patiënt kunnen beïnvloeden. Dit kan je niet leren uit boeken of colleges, dit leer je namelijk door echt onder de mensen te zijn. Door gesprekken te voeren, dingen mee te maken en ervaringen met mensen te delen, begrijp je pas hoe complex gezondheid en ziekte zijn.
Door mij in te zetten voor GIDS wil ik geneeskundestudenten de mogelijkheid bieden om een keertje uit de collegebanken te gaan en echt onder de mensen te zijn en te leren wat er allemaal in de maatschappij speelt. Zo kunnen ze ontdekken wat de maatschappelijke factoren van gezondheid zijn en leren hoe ze daarmee om dienen te gaan. Ik hoop dat deze kennis bij zal dragen aan een generatie van meer maatschappelijk bewuste artsen.

Foto gemaakt door: Milan van der Meer

Dien hier uw project in!

Project Indienen