GIDS

Geneeskundestudenten In De Samenleving

Geneeskundestudenten In De Samenleving

Geneeskundestudenten In De Samenleving (GIDS) is een bureau dat studenten verbindt met de samenleving en andersom.
GIDS is een bestemmingsfonds van de Erasmus MC Foundation en valt zowel onder de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC als de Geneeskundefaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam.

Visie

“GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend te gedragen.”

De huidige samenleving vraagt om maatschappelijk betrokken artsen. Waar de arts zich vroeger primair richtte op de diagnostiek en genezing van een specifiek ziektebeeld, wordt de focus nu steeds meer verlegd naar preventie en participatie in de samenleving. Deze kentering is dan ook opgenomen in de opleidingsvisie van het Eramus MC, genaamd Erasmusarts 2030.Toekomstige artsen kunnen niet meer enkel naar de klacht van een patiënt, maar moeten ook naar zijn/haar achtergrond en leefwereld kijken. Dit vergt kennis van de diversiteit die Nederland rijk is, en vaardigheden om daarmee om te gaan. Dit is enkel te leren ín de samenleving, niet in een collegezaal. De studenten moeten dus hun blik naar buiten richten, en GIDS zal hen die mogelijkheid bieden. GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend gedragen.

Zo draagt GIDS bij aan de ontwikkeling van een generatie artsen die tijdens het afleggen van hun artseneed vol trots en vertrouwen kunnen zeggen “Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving”.

Visie

“GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend te gedragen.”

De huidige samenleving vraagt om maatschappelijk betrokken artsen. Waar de arts zich vroeger primair richtte op de diagnostiek en genezing van een specifiek ziektebeeld, wordt de focus nu steeds meer verlegd naar preventie en participatie in de samenleving. Deze kentering is dan ook opgenomen in de opleidingsvisie van het Eramus MC, genaamd Erasmusarts 2030.Toekomstige artsen kunnen niet meer enkel naar de klacht van een patiënt, maar moeten ook naar zijn/haar achtergrond en leefwereld kijken. Dit vergt kennis van de diversiteit die Nederland rijk is, en vaardigheden om daarmee om te gaan. Dit is enkel te leren ín de samenleving, niet in een collegezaal. De studenten moeten dus hun blik naar buiten richten, en GIDS zal hen die mogelijkheid bieden. GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend gedragen.

Zo draagt GIDS bij aan de ontwikkeling van een generatie artsen die tijdens het afleggen van hun artseneed vol trots en vertrouwen kunnen zeggen “Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving”.

Doelen

GIDS heeft meerdere doelen:

Brengt de samenleving en studenten op een toegankelijke wijze met elkaar in verbinding
Studenten leveren door hulp aan diverse projecten een bijdrage aan de samenleving
Studenten ontwikkelen zich op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid
Een platform zijn voor het delen van ideeën en resultaten van diverse maatschappelijke projecten
Meer over onze doelen

Partnerorganisaties

Binnen de geneeskundefaculteit werkt GIDS samen met diverse studentenorganisaties en het Querido Honours College (QHC), een extra-curriculair programma voor enthousiaste geneeskundestudenten. Daarnaast zijn er nu al verscheidene samenwerkingen met de Gemeente Rotterdam, onder andere met de afdeling Taal en Gezondheid, en andere maatschappelijke organisaties.

Het GIDS bestuur

Wij zijn drie enthousiaste geneeskundestudenten die een hart hebben voor de samenleving. Als GIDS bestuur werken wij continu aan de uitvoering en verbetering van het GIDS bureau.

Secretaris

A.H. (Ayça) Cozar

Ik wist dat wij in een samenleving leefden met veel diversiteit, maar ik had nooit eerder beseft hoe divers dit eigenlijk was.

Vanaf het begin hoopte ik al dat ik ooit een arts zou worden met passie voor het vak en de juiste kennis over haar patiënten. Ik wist dat wij in een samenleving leefden met veel diversiteit, maar ik had nooit eerder beseft hoe divers dit eigenlijk was. Ik had nooit eerder beseft dat individuen zo uniek waren door de omstandigheden waarin zij leefden. Om ooit mijn doel te bereiken en de arts te worden met passie voor het vak en de juiste kennis over haar patiënten, moest ik dus mijn samenleving leren kennen! Hier ben ik nu zelf al mee bezig, maar ik wil dat al mijn medestudenten ook deze kans krijgen. Daarom ben ik betrokken bij GIDS.

GIDS wil de studenten verbinden met de samenleving. Als eerst leveren studenten een bijdrage aan projecten voor de samenleving. Verder geeft de samenleving de studenten nieuwe inzichten om later betere artsen te worden door de diversiteit aan mensen en kennis te laten zien. Wij hopen geneeskundestudenten te laten zien hoe het leven buiten het ziekenhuis is en ze zo te stimuleren om hun toekomstige patiënten vroeg al te leren kennen.

Foto's gemaakt door: Sanne Jansen

Voorzitter

S.J.A.N. (Jeanne) Arnold

Later hoop ik een echte “mensen” dokter te worden: een arts die zijn patiënten in breed perspectief bekijkt, als volwaardige mensen benadert en hen probeert te helpen binnen hun eigen leefwereld.

Later hoop ik een echte “mensen” dokter te worden: een arts die zijn patiënten in breed perspectief bekijkt, als volwaardige mensen benadert en hen probeert te helpen binnen hun eigen leefwereld. Ik heb daarom een intrinsieke motivatie om mensen te leren kennen, juist als ze een andere achtergrond hebben dan ik. Daarom ben ik dankbaar dat ik via diverse projecten de kans kreeg om andere mensen te leren kennen, en deze kans zou ik alle geneeskundestudenten graag willen geven. Sommige studenten leven een beetje in een bubbel; hun wereld bestaat voornamelijk uit de universiteit, hun studentenhuis, feestjes en (sport)verenigingen. Met GIDS zou ik studenten graag uit deze bubbel willen trekken en hen kennis laten maken met alle andere culturen die Rotterdam rijk is.
Daarnaast hoop ik via GIDS een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Iets voor anderen kunnen betekenen geeft mij energie. Met GIDS willen we dan ook sociale ongelijkheid tegengaan, zowel direct via projecten als indirect via het creëren van een generatie maatschappelijk betrokken artsen.

Foto's gemaakt door: Sanne Jansen

Penningmeester

T. (Thomas) Pereira Horta

Door welke omstandigheden is iemand ziek geworden? En op welke manier kunnen we daar een verschil in maken? Dat zijn de vragen die mij ontzettend motiveren om mij voor GIDS in te zetten!

Mijn naam is Thomas Pereira Horta, geneeskundestudent in Rotterdam en penningmeester binnen het GIDS-bestuur.

Aan het begin van mijn derde jaar heb ik de Minor Global Health aan het Erasmus MC gevolgd. Vaak denk ik nog terug aan de inspirerende masterclasses, en met name ook aan één specifieke vraag: ‘Wisten jullie dat in sommige landen één waterput de impact kan hebben van tientallen artsen bij elkaar?’. Een krachtige zin die laat zien dat factoren in de samenleving een enorme invloed kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen.

Dit zogenaamde ‘waterput-principe’ heeft me aan het denken gezet. Iemands gezondheid en welzijn zijn niet alleen afhankelijk van de behandeling in het ziekenhuis. Het is een resultaat van vele factoren, waarvan een belangrijk deel zich afspeelt buiten het ziekenhuis: in de samenleving. Denk aan laaggeletterdheid, luchtkwaliteit en eenzaamheid. Denk aan roken en de toegang tot gezonde voeding....

Door welke omstandigheden is iemand ziek geworden? En op welke manier kunnen we daar vandaag als geneeskundestudenten, en later als zorgprofessionals, een verschil in maken? Dat zijn de vragen die mij ontzettend motiveren om mij voor GIDS in te zetten!

Foto's gemaakt door: Sanne Jansen

Foto gemaakt door: Milan van der Meer