GIDS

Gezondheidsstudenten In De Samenleving

Gezondheidsstudenten In De Samenleving

Gezondheidsstudenten In De Samenleving (GIDS) is een bureau dat studenten verbindt met de samenleving en andersom.
GIDS is een bestemmingsfonds van de Erasmus MC Foundation en valt zowel onder de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC als de Geneeskundefaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam.

Visie

“GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend te gedragen.”

De huidige samenleving vraagt om maatschappelijk betrokken artsen. Waar de arts zich vroeger primair richtte op de diagnostiek en genezing van een specifiek ziektebeeld, wordt de focus nu steeds meer verlegd naar preventie en participatie in de samenleving. Deze kentering is dan ook opgenomen in de opleidingsvisie van het Eramus MC, genaamd Erasmusarts 2030.Toekomstige artsen kunnen niet meer enkel naar de klacht van een patiënt, maar moeten ook naar zijn/haar achtergrond en leefwereld kijken. Dit vergt kennis van de diversiteit die Nederland rijk is, en vaardigheden om daarmee om te gaan. Dit is enkel te leren ín de samenleving, niet in een collegezaal. De studenten moeten dus hun blik naar buiten richten, en GIDS zal hen die mogelijkheid bieden. GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend gedragen.

Zo draagt GIDS bij aan de ontwikkeling van een generatie artsen die tijdens het afleggen van hun artseneed vol trots en vertrouwen kunnen zeggen “Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving”.

Visie

“GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend te gedragen.”

De huidige samenleving vraagt om maatschappelijk betrokken artsen. Waar de arts zich vroeger primair richtte op de diagnostiek en genezing van een specifiek ziektebeeld, wordt de focus nu steeds meer verlegd naar preventie en participatie in de samenleving. Deze kentering is dan ook opgenomen in de opleidingsvisie van het Eramus MC, genaamd Erasmusarts 2030.Toekomstige artsen kunnen niet meer enkel naar de klacht van een patiënt, maar moeten ook naar zijn/haar achtergrond en leefwereld kijken. Dit vergt kennis van de diversiteit die Nederland rijk is, en vaardigheden om daarmee om te gaan. Dit is enkel te leren ín de samenleving, niet in een collegezaal. De studenten moeten dus hun blik naar buiten richten, en GIDS zal hen die mogelijkheid bieden. GIDS stimuleert studenten om zich te verbinden met de maatschappij, zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en zich daarin ondernemend gedragen.

Zo draagt GIDS bij aan de ontwikkeling van een generatie artsen die tijdens het afleggen van hun artseneed vol trots en vertrouwen kunnen zeggen “Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving”.

Doelen

GIDS heeft meerdere doelen:

Brengt de samenleving en studenten op een toegankelijke wijze met elkaar in verbinding
Studenten leveren door hulp aan diverse projecten een bijdrage aan de samenleving
Studenten ontwikkelen zich op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid
Een platform zijn voor het delen van ideeën en resultaten van diverse maatschappelijke projecten
Meer over onze doelen

Partnerorganisaties

Binnen de geneeskundefaculteit werkt GIDS samen met diverse studentenorganisaties en het Querido Honours College (QHC), een extra-curriculair programma voor enthousiaste gezondheidsstudenten. Daarnaast zijn er nu al verscheidene samenwerkingen met de Gemeente Rotterdam, onder andere met de afdeling Taal en Gezondheid, en andere maatschappelijke organisaties.

Het GIDS bestuur

Wij zijn vijf enthousiaste gezondheidsstudenten die een hart hebben voor de samenleving. Als GIDS bestuur werken wij continu aan de uitvoering en verbetering van het GIDS bureau.

Vicevoorzitter

Lieke Seuren

De ervaringen die we nu opdoen, bepalen hoe de arts van morgen eruitziet. Niet alleen medisch kundig, maar door GIDS ook sociaal sterk en maatschappelijk betrokken.

Mijn naam is Lieke Seuren, laatstejaars geneeskundestudent aan het Erasmus MC en vicevoorzitter bij GIDS. Een van mijn drijfveren om geneeskunde te gaan studeren, was dat ik graag mensen wilde helpen. Mijn opleiding heeft mij hierin goed ondersteund door me te leren hoe je ziektes kunt genezen. Toch realiseerde ik me al snel dat het binnen de geneeskunde om veel meer dan ziekte draait. Om een goede dokter te worden moet je inzicht hebben in de mens achter de patiënt. Hierbij valt te denken aan de sociaal- maatschappelijke achtergrond, fysieke omgevingsfactoren, etc. Dit kan slechts beperkt uit boeken geleerd worden. Om deze reden vind ik het belangrijk dat geneeskundestudenten verbinding met de samenleving opzoeken. Ik hoop dit via GIDS voor veel studenten te kunnen faciliteren. De ervaringen die we nu opdoen, bepalen immers hoe de arts van morgen eruitziet. Niet alleen medisch kundig, maar door GIDS ook sociaal sterk en maatschappelijk betrokken.
Voorzitter

Daan Stam

Mijn droom is om met onze projecten in de echte wereld, buiten het ziekenhuis om, de gezondheid van mensen te kunnen verbeteren en latere ziekten en lijden daarmee te kunnen voorkomen.

Mijn naam is Daan Stam, 21 jaar. Ik kom uit Vlaardingen waar ik ook nog steeds woon en ik zit nu in mijn derde jaar op de faculteit, tweedejaars geneeskunde student. Ik houd onder andere van fotografie, wandelen en fietsen en ben daarnaast ook actief bij de MFVR en IFMSA-Rotterdam. Ik leerde GIDS kennen in de tijd dat het op werd gezet door het eerste bestuur en was direct enorm enthousiast over het de organisatie. Je ziet dat er enorme verschillen zijn in de gezondheid van achtergestelde bevolkingsgroepen en dat op welke postcode je geboren wordt en hoe goed je de taal spreekt je levensduur en kwaliteit van leven drastisch kunnen doen verslechteren. Daarom ben ik ook heel blij dat ik dit jaar als voorzitter GIDS bestuur mag doen, samen met deze fantastische en leuke groep. Ik denk namelijk dat wij als gezondheidsstudenten ook echt een belangrijke impact kunnen maken in de maatschappij en dat we daarmee met GIDS de wereld met kleine stapjes wat beter kunnen maken. Daar ga ik voor, dat we met onze projecten, in de echte wereld, buiten het ziekenhuis, de gezondheid van mensen kunnen verbeteren en latere ziekten en lijden kunnen voorkomen.
Secretaris

Yara Dixon

Ik geloof er sterk in dat je een patiënt pas daadwerkelijk kunt helpen als je zijn verhaal begrijpt. De patiënt is immers meer dan slechts een nummertje.

Mijn naam is Yara Dixon, zesdejaars geneeskundestudent aan het Erasmus MC en secretaris bij GIDS. Afgelopen twee jaar ben ik druk bezig geweest met op allerlei manieren maatschappelijk betrokken te zijn, omdat ik dit miste tijdens mijn studie en het mij een drijfveer gaf om door te gaan met de opleiding. Zelf ben ik al sinds de oprichting lid van de studentenpool van GIDS, waar ik heb bijgedragen aan projecten zoals de vaccinatiemarkt, mini med school en voorlichting geven over de sociale determinanten van gezondheid. Hierdoor heb ik veel geleerd over wat zich in de samenleving afspeelt, voordat een patiënt in het ziekenhuis belandt. Mijn motivatie om GIDS bestuur te doen,
komt voort uit het feit dat ik dit geweldige iniatief verder wil uitbreiden en professionaliseren, waardoor het voor meer gezondheidsstudenten mogelijk wordt om laagdrempelig maatschappelijk betrokken te zijn. Immers de patiënt is meer dan slechts een nummertje. Ik geloof er sterk in dat je een patiënt pas daadwerkelijk kunt helpen als je zijn verhaal begrijpt.
Commissaris externe zaken

Naomi Nguyen

GIDS is voor mij een mooie manier om als student al tijdens je studie impact te hebben op de maatschappij en je ermee verbonden te voelen.

Mijn naam is Naomi Nguyen, momenteel vijfdejaars geneeskundestudent en bezig met mijn coschappen. Komend jaar ben ik de commissaris externe zaken bij GIDS. Ik ben iemand die heel slecht is in stilzitten en het liefst wel ergens druk mee bezig is. In mijn vrije tijd ben ik altijd wel bij vrienden te vinden of omringd door andere mensen. Verder hou ik van nieuwe koffiezaakjes ontdekken, ben ik dol op watersport en kunst en geniet ik stiekem wel van slechte films.
Vooral tijdens mijn coschappen heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om als arts in de maatschappij te staan om je te kunnen inleven in de diverse patiëntenpopulatie waar je mee te maken hebt. GIDS is voor mij een mooie manier om als student al tijdens je studie impact te hebben op de maatschappij en je ermee verbonden te voelen. Via GIDS kunnen geweldige ervaringen worden opgedaan die je als student ook mee kunt nemen in je latere loopbaan. Ik heb daarom veel zin om mij dit jaar in te zetten voor GIDS, onze studenten en de maatschappij!
Commissaris interne zaken

Elzahra Elkawafi

Een patiënt is een persoon; een leven waarbij er veel verschillende factoren spelen naast de ziekte zelf.

Mijn naam is Elzahra Elkawafi en ik ben de commissaris interne zaken van GIDS. Tijdens de corona pandemie merkte ik hoe complex medische vraagstukken kunnen zijn. Het ging niet alleen maar om een ziekte, maar ook om maatschappelijke-, economische- en sociale vraagstukken die een forse impact hadden op iedere individu. Als geneeskundestudent studeer je over de wetenschappelijke aspecten van gezondheid en ziektes zoals pathogenese, prognose en behandeling. Maar uiteindelijk ga je een patiënt behandelen. Een patiënt is een persoon; een leven waarbij er veel verschillende factoren spelen naast de ziekte zelf. Factoren die uiteindelijk ook een effect zullen hebben op het volgen van medische adviezen. Iemand kan bijvoorbeeld medicatie niet goed innemen omdat diegene de bijsluiter niet begrijpt. En voor sommige is gezond eten onmogelijk omdat het financieel niet haalbaar is. Kortom, er speelt veel meer in een leven van een patiënt dan alleen zijn gezondheid. Om een zo goed mogelijke arts te zijn dien je je dus bewust te zijn van de verschillende maatschappelijke factoren die de gezondheid van jouw toekomstige patiënt kunnen beïnvloeden. Dit kan je niet leren uit boeken of colleges, dit leer je namelijk door echt onder de mensen te zijn. Door gesprekken te voeren, dingen mee te maken en ervaringen met mensen te delen, begrijp je pas hoe complex gezondheid en ziekte zijn. Door mij in te zetten voor GIDS wil ik geneeskundestudenten de mogelijkheid bieden om een keertje uit de collegebanken te gaan en echt onder de mensen te zijn en te leren wat er allemaal in de maatschappij speelt. Zo kunnen ze ontdekken wat de maatschappelijke factoren van gezondheid zijn en leren hoe ze daarmee om dienen te gaan. Ik hoop dat deze kennis zal bijdragen aan een generatie van meer maatschappelijk bewuste artsen.

Foto gemaakt door: Milan van der Meer

Dien hier uw project in!

Project Indienen