Informatie voor de samenleving

Lees meer over wat GIDS u kan bieden en andersom

Welkom op onze website!

 

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie omtrent GIDS projecten en wat GIDS u kan bieden. Heeft u nog een vraag die u niet beantwoord ziet op deze pagina? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier of per mail (gids@erasmusmc.nl).

Wie kan een project indienen?

 • Elk type organisatie kan bij ons een project indienen waarbij hulp van studenten gewenst is.

Naar wat voor projecten is GIDS inhoudelijk op zoek?

 • Een geschikt project laat studenten in direct contact komen met diverse leefwerelden. Zo laat een project studenten zich verantwoordelijk voelen voor de maatschappij, en motiveert het hen om zich hiervoor in te zetten. GIDS is dus op zoek naar projecten die studenten daadwerkelijk verbinden met de samenleving, en andersom. Inhoudelijk gaat het hierbij niet om projecten die primair op geneeskundige zorgtaken gericht zijn, maar juist om projecten die zich richten op alle sociale factoren die samen zorgen voor iemands gezondheid.
 • Uiteindelijk zijn immers alle aspecten van het leven in meer of mindere mate gerelateerd aan iemands gezondheid, en zullen gezondheidsprofessionals in hun praktijk met al deze aspecten te maken krijgen. Dus juist ook projecten die bijvoorbeeld primair gefocust zijn op taal, woonomgeving of geluidsoverlast kunnen interessant zijn voor GIDS.
 • Voor voorbeelden van projecten uit het verleden: zie Projectenplatform.
 • Omvat uw project eigenlijk primair een zorgtaak/verpleegkundige handelingen? Dan verwijzen we u graag door naar de vacaturebank van onze studievereniging (Medische Faculteitsvereniging Rotterdam, MFVR). Zie hiervoor https://mfvr.nl/carriere/vacaturebank of mail direct naar mfvr@mfvr.nl.

Naar projecten van welke tijdsduur is GIDS op zoek?

 • De projecten kunnen ad hoc, kortlopend of structureel zijn. We staan dus zowel open voor eenmalige activiteiten als meerjarige trajecten.

Waar kan ik mijn project indienen?

Wie gaan mijn project uitvoeren?

 • Een project kan gekoppeld worden aan de GIDS studentenpool, aan het Querido Honours College of verwerkt worden in de Geneeskunde opleiding. Lees hier meer over de verschillende gezondheidsstudenten.  In overleg met het GIDS-bestuur wordt maatwerk verricht en wordt bepaald waar binnen GIDS uw project het beste past.

Betaalmethoden studenten

 • Studenten zijn zowel inzetbaar voor vrijwillige projecten als voor betaalde. Afhankelijk van uw budget kunt u bij een vrijwillig project ook denken aan een vrijwilligersvergoeding. Wij gaan graag met u in overleg welke optie voor uw project geschikt is.
 • Elk type organisatie kan bij ons een project indienen waarbij hulp van studenten gewenst is.
 • Een geschikt project laat studenten in direct contact komen met diverse leefwerelden. Zo laat een project studenten zich verantwoordelijk voelen voor de maatschappij, en motiveert het hen om zich hiervoor in te zetten. GIDS is dus op zoek naar projecten die studenten daadwerkelijk verbinden met de samenleving, en andersom. Inhoudelijk gaat het hierbij niet om projecten die primair op geneeskundige zorgtaken gericht zijn, maar juist om projecten die zich richten op alle sociale factoren die samen zorgen voor iemands gezondheid.
 • Uiteindelijk zijn immers alle aspecten van het leven in meer of mindere mate gerelateerd aan iemands gezondheid, en zullen artsen in hun praktijk met al deze aspecten te maken krijgen. Dus juist ook projecten die bijvoorbeeld primair gefocust zijn op taal, woonomgeving of geluidsoverlast kunnen interessant zijn voor GIDS.
 • Voor voorbeelden van projecten uit het verleden: zie Projectenplatform.
 • Omvat uw project eigenlijk primair een zorgtaak/verpleegkundige handelingen? Dan verwijzen we u graag door naar de vacaturebank van onze studievereniging (Medische Faculteitsvereniging Rotterdam, MFVR). Zie hiervoor https://mfvr.nl/carriere/vacaturebank of mail direct naar mfvr@mfvr.nl.
 • De projecten kunnen ad hoc, kortlopend of structureel zijn. We staan dus zowel open voor eenmalige activiteiten als meerjarige trajecten.
 • Een project kan gekoppeld worden aan de GIDS studentenpool, aan het Querido Honours College of verwerkt worden in de Geneeskunde opleiding. Lees hier meer over de verschillende gezondheidsstudenten.  In overleg met het GIDS-bestuur wordt maatwerk verricht en wordt bepaald waar binnen GIDS uw project het beste past.
 • Studenten zijn zowel inzetbaar voor vrijwillige projecten als voor betaalde. Afhankelijk van uw budget kunt u bij een vrijwillig project ook denken aan een vrijwilligersvergoeding. Wij gaan graag met u in overleg welke optie voor uw project geschikt is.
Voorwaarden projecten
 • Het project laat studenten in direct contact komen met diverse leefwerelden
 • Het project draagt iets bij aan de samenleving in de breedste zin van het woord
 • Het project is niet primair gericht op zorgtaken
 • Het project speelt zich af in Rotterdam en omgeving
 • Het project kan de hulp van studenten gebruiken
Wat kan GIDS u bieden?
 • De werving en levering van enthousiaste, gemotiveerde en hardwerkende studenten
 • Mogelijkheid tot een duurzame samenwerking
 • Een platform voor het delen van uw project en de resultaten daarvan (zie projectenplatform)

Dien hier uw project in!

Project Indienen