Informatie voor studenten

GIDS-studentenpool

 

Wat houdt de GIDS-studentenpool in?
  • Als deel van de GIDS-studentenpool krijg je de kans om een bijdrage te leveren in de samenleving. Dit kan zowel via vrijwillige als betaalde projecten. Regelmatig zullen er projecten aangeboden worden, waarop je kan reageren als je interesse hebt. Wij zullen jou vervolgens aan dit project koppelen. De vrijwillige en betaalde projecten zullen eerlijk verdeeld worden onder de GIDS-studenten, zodat je ervaring opdoet met alle typen projecten van GIDS.

Wat wordt er van mij verwacht?

  • Je kan zelf bepalen aan welke projecten of evenementen je een bijdrage wilt leveren, maar we verwachten een actieve inzet. Als je gekoppeld wordt aan een project of evenement, zal je bij de betrokken maatschappelijke organisatie of instantie een tijdelijk contract dan wel vrijwilligersovereenkomst tekenen.

Wie zoeken we?

Iedere student van een gezondheid gerelateerde opleiding, denk aan geneeskunde, psychologie, fysiotherapie, sociologie, verloskunde, HEPL etc. kan zich inschrijven voor de GIDS-studentenpool, dus ook eerstejaars! Wij geloven namelijk dat hoe eerder je ervaringen opdoet in de samenleving, hoe groter de positieve impact zal zijn op je ontwikkeling. Daarnaast zijn belangrijke eigenschappen die we zoeken in GIDS-studenten:

  • Gemotiveerd
  • Nieuwsgierig
  • Openstaand voor andere leef- en denkwijzen
  • Teamspeler
  • Zelfreflecterend
  • Zelfstandig

Hoe word ik deel van de GIDS-studentenpool?

  • De inschrijving voor de GIDS-studentenpool gaat als volgt. Allereerst vul je het inschrijfformulier op onze site in, waarbij je ook je motivatie meestuurt (zie inschrijven studenten). Ga bij je motivatie in op waarom jij deel uit wil maken van de GIDS-studentenpool (1 alinea tot max. 1 A4). Nadat wij jouw inschrijving hebben ontvangen, zal je uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Dit is vooral voor het leren kennen van elkaar en nadrukkelijk geen sollicitatiegesprek!