Over ons

Leer meer over gezondheidsstudenten in de samenleving

De personen achter GIDS

 

Wij zijn vijf enthousiaste Gezondheidsstudenten die een hart hebben voor de samenleving. Door middel van hard werk en samenwerking hopen wij met dit enthousiasme een verschil te maken in Rotterdam. Zowel op de korte als lange termijn.

Wat is GIDS?

 

GIDS is een studenteninitiatief vanuit het Erasmus MC. GIDS heeft als voornaamste doel om gezondheidsstudenten een bijdrage te laten leveren aan activiteiten van de gemeente Rotterdam en andere organisaties. Hiermee kunnen zij kennis maken met de maatschappij in al haar diversiteit en culturen en een bijdrage leveren aan de gezondheid van de Rotterdammers. Het GIDS bureau biedt de gemeente en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om in contact te komen met gezondheidsstudenten. Naast het verbinden van de organisaties aan de studenten, is het bureau ook een medium voor het delen van ideeën en resultaten van deze projecten.

Het GIDS bureau staat open voor allerlei typen projecten: van eenmalig tot structureel, betaald of vrijwillig. U kunt dus denken aan de vrijwillige, eenmalige inzet van studenten tijdens een gezondheidsfestival, maar ook aan een langdurig project waarin studenten wekelijks met een vaste patiëntengroep gaan wandelen. Verder kan een project ook vragen om studenten die zelfstandig aan het werk worden gezet in een groepsopdracht (zoals studenten die een richtlijn voor zorgverleners hebben gemaakt omtrent de zorg voor onverzekerden). Daarnaast kan aan een project eventueel ook een wetenschappelijke vraag worden gekoppeld (zoals een effectiviteitsonderzoek).

Grondlegger Charles Boucher

Het verhaal van GIDS begon 21 februari 2019 door een gesprek met prof. dr. Charles Boucher, die toen met het idee van een organisatie als GIDS kwam. Charles was destijds coördinator van het Querido Honours College (QHC), via welke weg Jeanne, Ayça en Thomas van het Ie GIDS bestuur hem hebben leren kennen. Daarnaast heeft hij als professor in de virologie veel betekend in de wereld van HIV en AIDS.

Hij heeft studenten altijd meegegeven dat het heel belangrijk én leerzaam is om iets terug te geven aan de stad Rotterdam, oftewel iets bij te dragen aan de maatschappij. Het leek hem heel waardevol om de incidentele samenwerkingen die er destijds al waren tussen gezondheidsstudenten en de gemeente Rotterdam (en andere maatschappelijke organisaties) structureel te maken, en middels een soort uitzendbureau een overkoepelende brug te bouwen. Via deze weg zou er voor alle verschillende partijen een mooie win-winsituatie gecreëerd kunnen worden.

Helaas is Charles in februari 2021 veel te vroeg heen gegaan. We vinden het belangrijk dat zijn visie van maatschappelijke inzet en daadkracht (alles is mogelijk, zolang je het wil en er hard voor werkt!) altijd zal blijven voortleven, en onder andere binnen GIDS vereeuwigd zal worden. Zonder Charles zou GIDS nooit zijn ontstaan, en zou GIDS nooit zijn geworden zoals het nu is.

De Erasmus Honours Alumni Vereniging (EHAV) keert sinds 2022 de Charles Boucher Beurs uit om maatschappelijke projecten van studenten te ondersteunen. Ter nagedachtenis aan prof. dr Charles Boucher draagt de EHAV deze studentenbeurs op aan Charles, om zo zijn gedachtegoed voort te zetten.

We zullen Charles blijven herinneren als een enorm inspirerende, creatieve en vooral ook vriendelijke man. We zijn hem dankbaar voor alle kansen die hij heeft gecreëerd en de lessen die hij ons (en vele generaties studenten met ons) heeft meegegeven.

De gezondheidsstudenten

 

Studenten kunnen via verschillende wegen een bijdrage leveren aan de samenleving. GIDS zorgt ervoor dat een project via de juiste weg bij de studenten terecht komt.

Geneeskundecurriculum Rotterdam

In het derde studiejaar zullen gezondheidsstudenten in groepjes werken gedurende enkele weken aan zogenaamde ‘Community Projects’, waarbij ze een maatschappelijk vraagstuk onderzoeken en proberen op te lossen.

Het Querido Honours College

Het Querido Honours College is een extra-curriculair programma voor enthousiaste gezondheidsstudenten. Maatschappelijke projecten zijn een vast onderdeel van dit programma.

De GIDS-studentenpool

In de GIDS-studentenpool zitten gemotiveerde studenten van gezondheid gerelateerde opleidingen die aan zowel vrijwillige als betaalde projecten bijdragen. Deze projecten kunnen éénmalig zijn of structureel.

De adviesraad

 

GIDS houdt zich vaak bezig met complexe maatschappelijke vraagstukken en er komen veel verschillende aanvragen bij ons terecht. Wij als studenten hebben niet overal gelijk een goed antwoord op. Het is daarom fijn als wij van tijd tot tijd kunnen sparren met anderen die meer ervaring hebben. Daarom is de adviesraad opgesteld.

 

Directeur-bestuurder Erasmus MC Foundation

Leonore Tuijt

Associate professor, Erasmus MC, Public Health

Ed van Beeck

Principal Investigator Erasmus MC, Developmental biology

Willy Baarends

Oprichters

A.H. (Ayça) Cozar

Ik wist dat wij in een samenleving leefden met veel diversiteit, maar ik had nooit eerder beseft hoe divers dit eigenlijk was.

Vanaf het begin hoopte ik al dat ik ooit een arts zou worden met passie voor het vak en de juiste kennis over haar patiënten. Ik wist dat wij in een samenleving leefden met veel diversiteit, maar ik had nooit eerder beseft hoe divers dit eigenlijk was. Ik had nooit eerder beseft dat individuen zo uniek waren door de omstandigheden waarin zij leefden. Om ooit mijn doel te bereiken en de arts te worden met passie voor het vak en de juiste kennis over haar patiënten, moest ik dus mijn samenleving leren kennen! Hier ben ik nu zelf al mee bezig, maar ik wil dat al mijn medestudenten ook deze kans krijgen. Daarom ben ik betrokken bij GIDS.

GIDS wil de studenten verbinden met de samenleving. Als eerst leveren studenten een bijdrage aan projecten voor de samenleving. Verder geeft de samenleving de studenten nieuwe inzichten om later betere artsen te worden door de diversiteit aan mensen en kennis te laten zien. Wij hopen gezondheidsstudenten te laten zien hoe het leven buiten het ziekenhuis is en ze zo te stimuleren om hun toekomstige patiënten vroeg al te leren kennen.

Foto's gemaakt door: Sanne Jansen

S.J.A.N. (Jeanne) Arnold

Later hoop ik een echte “mensen” dokter te worden: een arts die zijn patiënten in breed perspectief bekijkt, als volwaardige mensen benadert en hen probeert te helpen binnen hun eigen leefwereld.

Later hoop ik een echte “mensen” dokter te worden: een arts die zijn patiënten in breed perspectief bekijkt, als volwaardige mensen benadert en hen probeert te helpen binnen hun eigen leefwereld. Ik heb daarom een intrinsieke motivatie om mensen te leren kennen, juist als ze een andere achtergrond hebben dan ik. Daarom ben ik dankbaar dat ik via diverse projecten de kans kreeg om andere mensen te leren kennen, en deze kans zou ik alle gezondheidsstudenten graag willen geven. Sommige studenten leven een beetje in een bubbel; hun wereld bestaat voornamelijk uit de universiteit, hun studentenhuis, feestjes en (sport)verenigingen. Met GIDS zou ik studenten graag uit deze bubbel willen trekken en hen kennis laten maken met alle andere culturen die Rotterdam rijk is.
Daarnaast hoop ik via GIDS een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Iets voor anderen kunnen betekenen geeft mij energie. Met GIDS willen we dan ook sociale ongelijkheid tegengaan, zowel direct via projecten als indirect via het creëren van een generatie maatschappelijk betrokken artsen.

Foto's gemaakt door: Sanne Jansen

T. (Thomas) Pereira Horta

Door welke omstandigheden is iemand ziek geworden? En op welke manier kunnen we daar een verschil in maken? Dat zijn de vragen die mij ontzettend motiveren om mij voor GIDS in te zetten!

Mijn naam is Thomas Pereira Horta, geneeskundestudent in Rotterdam en penningmeester binnen het GIDS-bestuur.

Aan het begin van mijn derde jaar heb ik de Minor Global Health aan het Erasmus MC gevolgd. Vaak denk ik nog terug aan de inspirerende masterclasses, en met name ook aan één specifieke vraag: ‘Wisten jullie dat in sommige landen één waterput de impact kan hebben van tientallen artsen bij elkaar?’. Een krachtige zin die laat zien dat factoren in de samenleving een enorme invloed kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen.

Dit zogenaamde ‘waterput-principe’ heeft me aan het denken gezet. Iemands gezondheid en welzijn zijn niet alleen afhankelijk van de behandeling in het ziekenhuis. Het is een resultaat van vele factoren, waarvan een belangrijk deel zich afspeelt buiten het ziekenhuis: in de samenleving. Denk aan laaggeletterdheid, luchtkwaliteit en eenzaamheid. Denk aan roken en de toegang tot gezonde voeding....

Door welke omstandigheden is iemand ziek geworden? En op welke manier kunnen we daar vandaag als gezondheidsstudenten, en later als zorgprofessionals, een verschil in maken? Dat zijn de vragen die mij ontzettend motiveren om mij voor GIDS in te zetten!

Foto's gemaakt door: Sanne Jansen

GIDS-symposium 29 mei 2024

“Veerkrachtige Samenleving”

Na het daverende succes van afgelopen jaar, zal het GIDS symposium dit jaar terugkeren op 29 mei 2024. Het thema van dit jaar is “Veerkrachtige Samenleving”. Wij willen ons tijdens dit symposium bezighouden met thema’s zoals gezondheidsverschillen en het belang van veerkracht voor onze samenleving. Na afloop van het symposium zal er een netwerkborrel plaatsvinden.

Wij kijken ernaar uit om velen te ontvangen op 29 mei en hopelijk kunnen we naast nieuwe inspiratie opdoen ook weer mooie samenwerkingen opzetten voor de komende periode.

Meld je nu aan!