Werkgroep Maatschappelijke Betrokkenheid

De opleiding Geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw curriculum genaamd Erasmus Arts 2030. Eén van de drie hoofdpijlers van dit nieuwe curriculum zal ‘Maatschappelijke Betrokkenheid’ zijn. GIDS denkt intensief mee over de inhoud van deze belangrijke pijler binnen het curriculum via de Werkgroep Maatschappelijke Betrokkenheid. Maandelijks komt de werkgroep bijeen om na te denken over leerdoelen die gezondheidsstudenten moeten gaan bereiken op het gebied van preventie, participatie en kwaliteit van onderwijs, zowel op individueel als collectief niveau. Daarnaast zijn we ook aanwezig bij alle heidagen die georganiseerd worden voor de ontwikkeling van dit nieuwe curriculum.

Zo probeert GIDS dus echt een stempel te drukken op het nieuwe curriculum: studenten moeten ervaringen op gaan doen in en met de samenleving, leren over de sociale factoren die van invloed zijn op iemands gezondheid en het belang van preventie en participatie naast curatie gaan inzien. Zo hoopt GIDS dus bij te dragen aan het opleiden van een generatie maatschappelijk betrokken gezondheidsprofessionals!

Laat een bericht achter