Buddy project Team Toekomst

– Startdatum: direct

– Tijdsbesteding: 1-3 uur p/w gedurende 1 jaar

– Vergoeding: vrijwillig

– Taak student: Als student zal je gekoppeld worden aan één basisschoolkind die je zal begeleiden als talentsupporter. Dit is ondersteuning gericht zowel op school als het kind zelf, afhankelijk van de situatie. In deze coronacrisis is dit waardevoller dan ooit

Buddy project Team Toekomst

Team Toekomst is een buddy-project in Bospolder Tussendijken, die kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool uit Bospolder Tussendijken ondersteunt die dat het meeste nodig hebben. Team Toekomst werkt daarbij nauw samen met een aantal basisscholen in de wijk. Team Toekomst selecteert samen met hen, op basis van data-analyse, ieder half jaar vijftig kinderen om hen twee jaar lang intensief te begeleiden. Zo werken de kinderen zelf aan hun cognitieve & talentontwikkeling, zelfvertrouwen en zelfeffectiviteit, fysieke en sociale gezondheid en de versterking van het eigen sociale netwerk.

Feitelijk gaat het om het één of tweemaal per week bieden van ondersteuning van het kind in de thuissituatie voor 1 tot maximaal 1,5 uur per keer. De tijden kunnen natuurlijk gezien je studierooster in de loop van de tijd variëren. De talentondersteuning zelf is gericht op schoolwerk-support, het ondersteunen bij het gaan en komen naar sport- of culturele activiteiten en/of het met het kind zelf op pad gaan.

Team Toekomst is op zoek naar studenten die zich tenminste voor een heel schooljaar (liefst het hele tweejarige traject) als talentsupporter aan een kind willen verbinden.

Geïnteresseerde studenten kunnen een motivatiebrief met CV toesturen aan Hugo Post hugo@teamtoekomst.nl, met info@gidsbureau.nl in de cc! Team Toekomst zal dan contact met je opnemen.

Laat een bericht achter