Cephir

CEPHIR is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid. CEPHIR is het acroniem voor ‘Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’ en ze verbinden onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders, hulpverleners en lokale professionals. Gezamenlijk werken ze aan een vitale samenleving en het terugdringen van gezondheidsachterstanden. (Zie website)

Ook GIDS werkt samen met CEPHIR. Op 1 oktober waren wij dan ook aanwezig op hun heidag, een inspirerende ochtend waar we met z’n allen hebben gebrainstormd over de ontwikkelingen en barrières op wetenschappelijk en beleidsmatig gebied. De bijeenkomst was erg nuttig, mede door alle verschillende partijen die door CEPHIR bijeen werden gebracht. Dit waren onder andere de GGD’s van verschillende regio’s, maar ook beleidsadviseurs van de Gemeente Rotterdam en gepassioneerde onderzoekers.

Een belangrijke boodschap en conclusie was om maatschappelijke factoren steeds meer in het ‘gehele systeem’ te bestuderen en dat de samenwerking tussen enerzijds onderzoekers, en anderzijds stakeholders/bewoners, cruciaal is om dat systeem écht goed in kaart te brengen.

Laat een bericht achter