Project in één zin: Taal- en kennislessen over Diabetes Mellitus type 2 (DM2) aan laaggeletterden met DM2

Locatie: Huizen van de wijk verspreid over Rotterdam

Duur: ca. 10 weken, 1x/week les

Taak studenten: In samenwerking met taalvrijwilliger zelfstandig kennislessen over Diabetes Mellitus type 2 ontwikkelen en geven aan de laaggeletterden en vervolgens de effectiviteit ervan meten.

In samenwerking met ZorgBelang Inclusief heeft het Querido Honours College het project Mijn Diabetes Mijn Zorg uitgevoerd. Het doel van dit project is laaggeletterde deelnemers iets bijbrengen over diabetes mellitus type 2. Het project besloeg ruim 10 weken, waarbij de deelnemers eens per week samenkwamen in een buurthuis. Zij kregen eerst taallessen gegeven door een taalvrijwilliger om hun Nederlands te verbeteren en vervolgens kennislessen over diabetes. Die kennislessen worden gegeven door alle studenten van het Querido Honours College in samenwerking met een groep farmaciestudenten uit Utrecht.

Het Querido Honours College heeft bij dit project ook een effectiviteitsonderzoek gedaan. Aan het begin en het einde van het project is er een vragenlijst afgenomen bij de deelnemers. Hieruit kon de vooruitgang in kennis en gezondheidsvaardigheden die de deelnemers geboekt hadden, achterhaald worden.

Dit project is een goed voorbeeld van een geschikt project voor GIDS. Voor studenten is het een unieke ervaring, zo vertelde een student:

‘Het was super leuk, met veel gemotiveerde vrouwen. Ze stelden veel goede vragen, wilden graag de taal leren en meer te weten komen over diabetes. Daarnaast kom je op plekken waar je normaal niet komt. Zo ben ik bijvoorbeeld in een Islamitische vrouwenhuiskamer geweest. Ook was de samenwerking met de taalvrijwilliger goed, zo stond je er niet alleen voor.’

Laat een bericht achter