Nederlandse Vereniging Medisch Onderwijs (NVMO) congres

Het NVMO congres wordt jaarlijks georganiseerd om het onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg te bespreken.Het congres biedt een platform waarop onderzoeksresultaten, evaluaties en ontwikkelingen binnen het onderwijs en opleiden worden uitgewisseld. Dit jaar (2021) staat het congres in het thema van ‘Innovatie van morgen in het onderwijs van nu’. Er wordt gekeken naar alles wat mogelijk is met technologie binnen de gezondheidszorg, maar ook hoe daarbij de menselijke kant behouden blijft.

Naast de hoofdlezingen, workshops, rondetafelsessies, posterpresentaties en onderzoekspapers is er ook ruimte voor praktijkpapers, zo ook over GIDS. We laten GIDS zien als praktijkvoorbeeld om andere opleidingen te inspireren en zullen verschillende implicaties voor de onderwijspraktijk delen. Daarnaast bespreken we ook de volgende ‘lessons learned’:

  1. Er is veel behoefte aan een dergelijk bureau vanuit organisaties in de stad, die het alle toejuichen. Zij kunnen de hulp van “slimme handjes” (in de woorden van een betrokken gemeenteambtenaar) namelijk goed gebruiken.
  2. Er is veel interesse en enthousiasme vanuit de studenten om deel te nemen aan maatschappelijke projecten. Zo vertelde eerstejaars geneeskundestudent Noa, die meehielp met het afnemen van straatinterviews over de corona vaccinatiebereidheid: “Vooral het in gesprek gaan met mensen op straat heeft mijn visie verbreed. Door de actualiteit en het belang van het onderwerp voelde ik me erg waardevol!”
  3. Een dergelijk bureau ondersteunt docenten en sluit goed aan bij de wensen van de geneeskundeopleiding zoals beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020.
  4. Een dergelijk bureau werkt als katalysator voor het maken van verbindingen in de samenleving.

Laat een bericht achter