Pressure Cooker

De Pressure Cooker psychiatrie is een initiatief van GGZ Delfland. Hierbij gaan masterstudenten Geneeskunde, studenten van de TU Delft, wetenschappers en mensen uit de praktijk aan de slag met relevante vraagstukken voor mensen met een psychiatrische aandoening. De onderwerpen worden aangedragen door lead experts. Zo worden onder andere de mogelijkheden voor het ethisch verzamelen en zinvol toepassen van fysiologische data in de behandeling ontdekt en uitgewerkt.

De Pressure Cooker sessies worden geleid door twee masterstudenten, een geneeskundestudent en een TU Delft student. Met hun frisse blik kunnen ze het probleem met een open houding aanpakken, terwijl zij wel beschikken over de nodige technische en medische achtergrondkennis. Door een open gesprek te faciliteren en mensen uit verschillende werelden bij elkaar te brengen, kunnen innovatieve ideeën gevormd en uitgewerkt worden.

GIDS heeft GGZ Delfland ondersteund bij het rekruteren van gezondheidsstudenten om de teams te leiden. Ook in de toekomst blijven we graag meedenken om bij te dragen aan de innovatie in de psychiatrie!

Laat een bericht achter