Project in het kort: Taal- en kennislessen over medicatie en alles daaromheen aan laaggeletterden

Locatie: Huizen van de wijk verspreid over Rotterdam

Duur: Ca. 10 weken, 1x/week les

Taak studenten: In samenwerking met taalvrijwilliger zelfstandig kennislessen over medicatie ontwikkelen en geven aan de laaggeletterden

In samenwerking met ZorgBelang Inclusief heeft het Querido Honours College het project Weet u wat u slikt? uitgevoerd. Het doel van dit project is laaggeletterde deelnemers iets bijbrengen over veelvoorkomende soorten medicaties en wat er allemaal op een medicatieverpakking en bijsluiter staat. Het project besloeg ruim 10 weken, waarbij de deelnemers eens per week samenkwamen in een buurthuis. Zij kregen eerst taallessen gegeven door een taalvrijwilliger om hun Nederlands te verbeteren en vervolgens kennislessen over medicatie en alles rondom. Die kennislessen werden gegeven door alle studenten van het Querido Honours College.

De film van 2016 genaamd “Weet u wat u slikt?” in Feijenoord geeft een mooi beeld van de lessen die werden gegeven door de taalvrijwilligers en de gezondheidsstudenten. In de toekomst hopen wij als GIDS een grote bijdrage te kunnen leveren aan dergelijke projecten!

Zie filmpje: https://youtu.be/9hYAWGK_Qz4

Laat een bericht achter